praca

WARUNKI KORZYSTANIA

Ta strona jest obsługiwana przez litime. operowany. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do littime. en limit. de oferuje tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla użytkownika jako użytkownika tej witryny, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag w niej zawartych.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas, subskrybujesz naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki użytkowania”, „Warunki”), w tym te dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie uzyskuj dostępu do Witryny ani nie korzystaj z Usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim kraju zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim kraj zamieszkania i wyraziłeś zgodę, aby Twoi nieletni korzystali z tej witryny.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie iz dowolnego powodu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i (a) obejmują transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji w sieci.
Zgadzasz się nie powielać, nie powielać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi, ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, kopiować, sprzedawać , odsprzedać lub wykorzystać .
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek informacje podane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 — PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i można je zwrócić lub wymienić wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolorowy wyświetlacz monitora komputera będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że błędy w Usłudze zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień z tym samym adresem rozliczeniowym i/lub wysyłkowym. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania jakichkolwiek zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

SEKCJA 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i zgadzasz się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 — LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały osób trzecich.
Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności, nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki strony trzeciej i upewnij się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące Produktów Osób Trzecich należy kierować do osób trzecich.

SEKCJA 9 — KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE PRZESYŁKI

Jeśli odpowiesz na naszą prośbę za pomocą określonych Przesłanych treści (np. B Wpisy konkursowe) lub bez naszej prośby przesyłać kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy edytować kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na jakimkolwiek nośniku w dowolnym momencie, bez ograniczeń, wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za komentarze; lub (3) odpowiedzieć na komentarze.
Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, monitorować, edytować lub usuwać wszelkie Treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, budzące zastrzeżenia, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające jakiekolwiek własności intelektualnej strony lub naruszają niniejsze Warunki użytkowania.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności.

SEKCJA 11 — BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów produktów, cen, promocji, ofert , koszty wysyłki produktu, czas transportu i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia ).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Brak określonej aktualizacji lub daty aktualizacji zastosowanej w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej należy traktować jako wskazówkę, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 — ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) zachęcania innych do wykonywania lub angażowania się w jakąkolwiek nielegalną działalność; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych lub brytyjskich przepisów, zasad, przepisów prawa lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, ranić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób w celu wpłynięcia na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 — WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać podczas korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu usuwać Usługę na czas nieokreślony lub zakończyć Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunku jakiegokolwiek rodzaju, ani wyraźnej ani dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkód następczych, w tym między innymi utraconych zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraconych danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikających z korzystania z Usług lub produktów zakupionych za pośrednictwem Usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w treści lub jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek rodzaju spowodowane korzystaniem z Usługi lub jakichkolwiek Treści (lub Produktów) opublikowanych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli powiadomiono o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 — ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się zabezpieczyć nas i naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów oraz zabezpieczyć, bronić i chronić jakiegokolwiek pracownika przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wysuniętymi przez jakąkolwiek osobę trzecią, wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub jakiegokolwiek dokumentu w nim zawartego lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub prawa osoby trzeciej.

SEKCJA 15 — ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i niewykonalna część zostanie uznana za odrębną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie postanowienie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 — ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron, które powstały przed datą rozwiązania, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie, chyba że zostaną rozwiązane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony internetowej.
Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 — CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, zawiadomienia i sugestie, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie poprzednie wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony opracowującej.

SEKCJA 18 — PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci usługi, podlegają prawu Hongkongu.

ROZDZIAŁ 19 — ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Na tej stronie możesz w każdej chwili przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 - DANE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi, wyślij je do serwisu. de@litime. com

Strona internetowa jest obsługiwana wspólnie przez STARRYSEA CO. , LIMITEDznajduje się pod adresem 301, Plant B, Longgang Factory, Tongzhou Electronics, No. 1 Baolong 5 Road Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, 518116 Guangdong, Chiny