3% kortingscode voor je eerste bestelling: Welkom

Ampere Time heeft officieel zijn naam veranderd in LiTime.

GRATIS VERZENDING in de EU | 2-7 dagen levertijd

dienst

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door litime.de bediend.Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar litime.nlbegrenzing.de biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die voor u als gebruiker van deze website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hierin zijn opgenomen.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, abonneert u zich op onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink.Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of content-bijdragers zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site en gebruik de Services niet.Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden.U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen.Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

DEEL 1 – VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de wettelijke leeftijd heeft in uw land van verblijf of dat u de wettelijke leeftijd heeft in uw land van verblijf en u heeft ons uw toestemming gegeven om uw minderjarigen deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en (a) verzendingen via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van interconnectienetwerken of apparaten.Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service, of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, kopiëren, verkopen , doorverkopen of exploiteren .
De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als enige informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is.Het materiaal op deze site wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen.Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten.Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt.We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken.U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te volgen.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website.Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie.We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen.We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die we aanbieden te beperken.Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten.Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of ontvangen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren.We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan.U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

DEEL 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring.We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen).Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn.Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden.Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat.Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek reageert met bepaalde specifieke inzendingen (bijv.Bwedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal te sturen, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we mogen bewerken, kopiëren , publiceer, verspreid, vertaal en gebruik op elk medium op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons verzendt.We zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die in strijd is met intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schenden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten.U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden.U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden misleiden over de herkomst van eventuele Opmerkingen.U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan.Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

PARAGRAAF 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen , verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid.We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestellen). .
We aanvaarden geen verplichting om informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.Geen gespecificeerde update of updatedatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te moedigen om illegale activiteiten uit te voeren of te ondernemen; (c) een internationale of Britse regelgeving, regel, wet of lokale verordening schenden; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie indienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen.We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder kennisgeving aan u kunnen beëindigen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op eigen risico is.De Service en alle producten en services die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, verloren spaargelden, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatig (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van een van de Services of producten die via de Service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade aan welke aard dan ook veroorzaakt door het voordeel gebruik van de Service of enige Inhoud (of Producten) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan.Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires schadeloos te stellen en schadeloos te stellen, het verdedigen en vrijwaren van een werknemer tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij die voortvloeit uit of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enig hierin opgenomen document, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en de het niet-afdwingbare deel wordt geacht los te staan ​​van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan ​​vóór de datum van beëindiging blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze door u of door ons worden beëindigd.U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, kennisgevingen en suggesties, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u diensten verlenen, vallen onder de wetten van HK.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen.Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen.Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

DEEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de Servicevoorwaarden, kunt u deze stellen aan de service.de@tijd.com

De website wordt gezamenlijk beheerd door STARRYSEA CO., LIMITED gevestigd op 301, Plant B, Longgang Factory, Tongzhou Electronics, No.1 Baolong 5 Road Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, 518116 Guangdong, China